Checkliste

Indledning

Funktion

Materialer

Anvendelse

Faner

Red.

Checkliste

Hvad skal jeg have besluttet/vide før jeg går i forretningen ?

- Er der krav til vægt ? (balance)
- Hvilket materiale skal fanen bestå af ?
- Hvor stort er stabilitetskravet ?
- Hvilken farve skal fanerne have ?


Indledning
(til toppen)
For at opnå den bedste præcision i pilen, skal man have faner der passer til den piletype man benytter. Faner findes i dag i mange forskellige variationer, både hvad angår vægt, materiale og farve. Uanset hvilken fane man vælger til sin pil, er formålet at opnå den bedst mulige stabilitet i pilen, uden at skulle gå for meget på kompromis med hastigheden.

Funktion
(til toppen)
Mens en pilespids er med til at gøre pilens hoved tungt, har fanerne en tilsvarende effekt på halen. Når man laver sin pil, er det derfor vigtigt at tage højde for fanernes vægt. Det er dermed ikke sagt at man skal dimensionere pilen efter fanerne, men man skal tage det med i sine overvejelser. Samtidig bliver fanerne lavet i materialer der har vidt forskellig vægt, og dette skal man være opmærksom på hvis man skifter fanetype. Producenterne af faner forsøger hele tiden at udforme faner således at de sikrer den størst mulige stabilitet uden at tabe for meget hastighed. For at gøre det, arbejdes der både med en lang række forskellige materialer, men også med anordninger der kan give større rotation på pilen. I sidste ende er det vigtigste at få trimmet sin pil på den mest hensigtsmæssige måde. Jo bedre den er trimmet, desto mindre betydning har fanerne på pilen. Her kan bueforretningen hjælpe indtil man for den nødvendige erfaring.

Farven på fanerne er ikke blot et spørgsmål om hvordan pilen ser ud. Farvevalget udgør et dilemma, der i sidste ende handler om prioritering. På den ene side skal pilene, som enhver anden del af jægeren, helst været kamufleret for vildtet. På den anden side er farve en hjælp til at finde pilen efter skudafgivelse. Mange jægere vælger at sætte poser over pilefanerne, for derved at kamuflere de pile der ikke er i brug.

Materialer
(til toppen)
I dag er faner oftest lavet af plastik, men der er stadig mange der bruger faner lavet af fjer. Der er meget delte meninger i diskussionen om hvorvidt plastik eller fjer er bedst egnet til jagt. Den største fordel ved faner i plastik er at de ikke påvirkes af fugtigt vejr, hvilket har en uheldig effekt for stabiliteten.

Mange mener at det blot er et spørgsmål om smag, hvad man har lyst til at benytte. Blandt andet fordi at de materialer der findes i plast, efterhånden har opnået samme stabiliseringsevne som fjer. Den største udvikling på markedet sker i plast, som man kan arbejde mere præcist med, og som kan udformes på en række måder der bidrager til stabiliteten.

Anvendelse
(til toppen)
Ikke anvendt.

Send evt.

Kommentarer

DryMate


VŠk med vandskvulp, oliespild fra kr. 149,-
______

Trigger Stick


Nem kvalitet fra
kr. 399,-

______

Bone Crusher


Smid saven vŠk.
______


Kun Dankort