Jagtbutikken

Checkliste

Indledning

Funktion

Materialer

Anvendelse

Pilespidser

Red.

Checkliste

Hvad skal jeg have besluttet/vide før jeg går i forretningen ?

- Hvilket vildt skal jages ?
- Hvad er energi / lovkravet for jagt på vildtet ?
- Hvordan skal pilespidsen fastgøres ?
- Hvor stor skal vægten på spidsen være ?


Indledning
(til toppen)
Det vigtigste når man går på jagt med bue og pil, er som ved alle andre former for jagt, at kunne nedlægge vildtet, så hurtigt og smertefrit som muligt. For at opnå dette, er det af afgørende betydning at man vælger en pilespids der passer til det vildt der skal nedlægges. Der findes et utal af forskellige pilespidser på markedet, og det kan som udgangspunkt være svært at vælge. Men der er samtidig lovmæssige krav til pilespidserne i Danmark. Når man følger disse lovkrav og samtidig tager udgangspunkt i det vildt man vil jage, bliver det lettere at finde den pilespids der passer bedst til formålet.

Funktion
(til toppen)
Der findes to overordnede typer af pilespidser: de mekaniske og de faste. De mekaniske pilespidser er mere aerodynamiske end de faste, idet pilespidsen først foldes ud i det øjeblik pilen rammer målet. Dermed er man ikke i så høj grad nødt til at afbalancere pilen for at finde den bedst mulige position. Ulempen ved en mekanisk pilespids er at en del af energien i pilen bruges til at åbne pilespidsen når pilen rammer vildtet, hvorimod en fast pilespids ikke skal åbnes yderligere, og dermed bruger al energien på at skære med det samme. Netop anslagsenergien er et nøgleord i bekendtgørelsen for buejagt i Danmark. Lovkravet til anslagsenergien bestemmes ud fra vildtets størrelse, og det er vigtigt at sætte sig ind i hvilke krav det stiller til typen af pilespids og buens kraft.

Ud over anslagsenergien stilles der i bekendtgørelsen om buejagt krav til pilens samlede vægt, som for råvildt, ræv, hare og gås skal være på 25 gram og 20 gram for øvrige vildtarter. Vægten udgør samtidig en stabiliserende faktor i pilens skudbane, og for at kunne ramme rigtigt, er det vigtigt at pilen er næsetung.

Endelig er det selvfølgelig vigtigt at sikre sig at fastgørelsen passer. Diameteren på insertet i pileskaftet skal passe til modtagelseselementet på pilespidsen.

Materialer
(til toppen)
Man kunne fristes til at tro at materialevalget er ligegyldigt for pilespidsen, ud fra den betragtning at de fleste pile, med den rette anslagsenergi, vil kunne nedlægge det meste vildt. Her bør man dog overveje holdbarheden i pilespidsen, eftersom en blød pilespids hurtigt vil gå i stykker. Pilespidser er dyre, og skal kunne genbruges, uanset om de har været anvendt til træning eller om de har nedlagt et stykke vildt. Typisk er pilespidsen fremstillet af en legering af stål.

Anvendelse
(til toppen)
Der findes som nævnt mekaniske og faste pilespidser. Begge typer pile er lovlige og anvendelige, men det er vigtigt tage stilling til hvilke fordele ved pilespidsen der passer bedst til vildtet. Formålet for alle skud er et gennemskud af vildtet, for at sikre den hurtigst mulige aflivning. Når man vælger pilespids med udgangspunkt i det vildt man vil jage, er det størrelsen på vildtet der er afgørende. Dertil kommer buens kraft og den samlede vægt på pilen.

Vildt op til og med råvildt kan godt nedlægges med mekaniske pilespidser. Til større typer vildt, så som kronvildt, større udenlandsk vildt og vildt, hvis hårdførhed man ikke er fortrolig med, anbefales det at anvende faste pilespidser.

Send evt.

Kommentarer

DryMate


VŠk med vandskvulp, oliespild fra kr. 149,-
______

Trigger Stick


Nem kvalitet fra
kr. 399,-

______

Bone Crusher


Smid saven vŠk.
______


Kun Dankort