Jagtbutikken

Checkliste

Indledning

Funktion

Materialer

Anvendelse

Sigter

Red.

Checkliste

Hvad skal jeg have besluttet/vide før jeg går i forretningen ?

- Hvor skal jeg oftest skyde fra ? Platform/jorden ?
- Hvor stort er mit rådighedsbeløb ?
- Er det danske distancer eller skal der også jages i udlandet ?
- Er der specielle lyskrav til den oftest udførte jagt ?


Indledning
(til toppen)
Ligesom med rifler, findes der inde for sigter på buer efterhånden et utal af muligheder. Markedet spænder fra de helt traditionelle sigter til elektroniske og holografiske sigter, og der kommer hele tiden nye produkter. Priserne på de forskellige typer sigter varierer meget, og hvor dyrt og avanceret et sigte man vælger at investere i, er mest et spørgsmål om smag. Prisen er typisk fra nogle hundere kr. til kr 1.000,- +. Mens nogle foretrækker at bygge deres bue op efter et princip om at holde det så enkelt som muligt, er andre meget teknologisk orienterede, og køber masser af gadgets til deres bue.

Funktion
(til toppen)
I sidste ende drejer det sig om at kunne afgive et så præcist skud som muligt fra den pågældende distance. Hvor teknisk avanceret en bue og sigte man bør vælge, afhænger udelukkende af hvad man føler sig bedst tilpas med. Der er dog en række konkrete faktorer man bør tage stilling til når man vælger et sigte til sin bue. Især faktorer som distance og lyskrav er vigtige at tage med i overvejelserne.

Kendetegnende for de elektroniske sigter er at man ikke har nogen peep (sigtering) siddende på buestrengen. De fungerer som no-peep sigter, hvor elektronikken eller rødpunktet hele tiden viser hvor pilen vil ramme, uanset hvordan man vender hovedet. De mere traditionelle sigter undergår også en udvikling. Her drejer udvikling sig mere om skud i forskellige distancer og forskellige vinkler. Distancen styres ved hjælp af antallet af sigtepinde, eller ved at flytte hele sigtemidlet op eller ned, ud fra den distance man vurderer at der er til målet. Også ændringer i forhold til tyngdekraften har betydning for placeringen af sigtemidlet. Skyder man eksempelvis fra et skydetårn, ændres tyngdekraftens påvirkning, og det er vigtigt også at ændre sigtepunktet for at modvirke betydningen for den højde hvorfra der skydes.

Det kan for alle sigtemidler anbefales at investere i et sigtemiddel med lys i, eftersom jagt ofte foregår på tidspunkter med begrænsede lysforhold. Hvis man har et sigtemiddel uden lys i, kan lyset købes separat. Hvis ikke, bliver jagtens udfald påvirket meget kraftigt når lysforholdene forringes.

Endelig bliver der i stigende grad udviklet sigter med fokus på at dække udsynet til vildtet mindst muligt. Således er sigtepindene på mange sigter flyttet fra sidemontering til bundmontering for at forbedre udsynet gennem sigtet.

Materialer
(til toppen)
Som med alt andet i jagt, gælder det om at investere i materialer som er lette men holdbare. Har man et skrøbeligt sigtemiddel, risikerer man at få sin jagt ødelagt, idet sigtemiddelet er meget udsat ved fald eller megen rekyl. Når man tager et sigte i hånden, vil man ofte – også som lægmand – kunne vurdere om der er tale om et holdbart materiale, og om det er sammensat af for mange skrøbelige dele.

Anvendelse
(til toppen)
Hvilke forholdsregler sigtemidlet kræver, afhænger af hvor man vil anvende det henne. Man skal i denne forbindelse tage stilling til hvorvidt sigtet består af mange bevægelige dele, og hvorvidt det er mekanisk eller elektronisk. Skal man være længe væk fra civilisationen, skal man vurdere om man skal medbringe ekstra batterier eller værktøj til vedligeholdelse.

En sidste væsentlig faktor når man investerer i et sigtemiddel, er rådighedsbeløbet. Det kan have sine fordele at holde det så enkelt som muligt, idet tendensen er, at jo mere avanceret sigtet er, desto dyrere er det. Og det er ikke altid de mest avancerede der er de bedste.

Send evt.

Kommentarer

DryMate


VŠk med vandskvulp, oliespild fra kr. 149,-
______

Trigger Stick


Nem kvalitet fra
kr. 399,-

______

Bone Crusher


Smid saven vŠk.
______


Kun Dankort