Jagtbutikken

Checkliste

Indledning

Funktion

Materialer

Anvendelse

Kikkert

Red.

Checkliste

Hvad skal jeg have besluttet/vide før jeg går i forretningen ?

- Hvor stort er dit rådighedsbeløb ?
- Hvad er kravet til lys?
- Hvad er kravet til forstørrelse ?
- Er der krav til speciel beskyttelse ?
- Hvor stor en faktor er størrelse og vægt ?


Indledning
(til toppen)
En kikkert har man altid stor gavn af, uanset hvilken type jagt man går på. Med den ved hånden kan man danne sig et overblik over hvor vildtet befinder sig, uden at skræmme det. Kikkerter kan være meget dyre, men udbuddet på markedet er omfattende, og de kan også findes i de mindre prisklasser. Den primære årsag til prisforskellen er linserne i kikkerten og den coating der bruges på linsen (læs mere om coating under Funktionalitet). Derudover gør også robustheden i materialet, og hvor lufttæt kikkerten er en forskel. De fleste kikkerter indeholder nemlig gas for at undgå kondens.

Formål
Formålet med kikkerten er at danne sig et overblik over et område inden man rykker frem, sådan at man ser vildtet først, og ikke omvendt. Derudover kan man med kikkerten afgøre hvilken type vildt der er tale om, og af hvilket køn. Da kikkerten skal kunne anvendes under forskellige lysforhold, er der store krav til kikkertens forhold mellem lys og forstørrelse. Jo mere kikkerten forstørrer, desto sværere er det at bibeholde lyset i kikkerten.

Funktion
(til toppen)
Forstørrelsen finder sted idet objektet ses gennem en række linser inde i kikkerten. Lysgennemtrængningen i kikkertern (lystransmissionen) forringes for hver linse lyset passerer igennem, idet hver af disse linser kaster en del af lyset tilbage. Fabrikanterne reducerer dog denne forringelse med op til 99 procent ved at lægge coating på linserne. Der opfindes stadig flere slags coating til linserne, blandt andet fordi man nu er begyndt at anvende nanoteknologi i udviklingen af coatings. Grundet coating er det meget vigtigt af man kun benytter de af producenten forslåede rengørings procedure og midler.

Der er en sammenhæng mellem vægten på kikkerten og forstørrelsesmulighederne. Størrelsen og vægten på kikkertern er selvfølgelig af meget stor betydning, da den er en af flere ting man hele tiden har med sig under jagten. En afgørende faktor er her udformningen af selve linserne i kikkerten. Der findes en lang række forskellige linser, og jo mere raffineret de slibes, desto mindre vejer de og påvirker kikkertens samlede vægt.

Materialer
(til toppen)
Ud over linserne i kikkerten, gør den udvendige beklædning selvfølgelig også en stor forskel i kikkertens samlede vægt. Efterhånden som teknologien har gjort det muligt, er der kommet flere forskellige materialer til fremstilling af kikkertens udvendige beklædning, som for eksempel aluminium, titanium, kunststoffer og andre letvægtsmaterialer. De letteste og stærkeste er ofte de dyreste.

Sidst men ikke mindst ændrer man nu også selve udformningen på kikkerterne. Før i tiden blev kikkerter lavet med de såkaldte porroprismer – den klassiske, brede kikkert, hvor øjen- og udgangslinserne ikke er i linje med hinanden. I den seneste tid har kikkerter med roof prismer dog i stigende grad været populære. Her ligger linserne i linje med hinanden, og forskellen ses tydeligt i kikkerternes udformning. Kikkerten bliver mindre og mere handy. Den væsentligste forskel på de to er dog prisen. Vælger man den billigste, er det ikke så meget lystransmissionen, men selve størrelsen på kikkerten der påvirkes. I en kikkert med porroprisme reflekteres lyset fire gange, hvorimod det i en roof prisme reflekteres fem gange. Dette opvejes ved at bruge linser med bedre coating.

Sidst men ikke mindst har udgangspupillen på en kikkert betydning for kikkertens anvendelse i skumringen. Den finder man ved at dividere objektivdiameteren med forstørrelsen. Står der eksempelvis 8x42 på din kikkert, vil udgangspupillen være 42 divideret med 8 – altså 5,25 millimeter. Den maksimale åbning for pupillen i et menneskes øje i dårlige lysforhold er 7 millimeter. For at få fuld udnyttelse af kikkerten, gælder det altså om at få en udgangspupil der svarer bedst muligt til øjets udvidelse, og gerne en smule større.

Anvendelse
(til toppen)
Som nævnt bliver kikkerten anvendt til alle former for jagt på alle tider af døgnet. Det er ikke lovligt at bruge lysforstærkende kikkerter i Danmark, men det bliver ofte brugt i andre lande. Det er tilladt at bruge en kikkert med optimal mekanisk lystransmission, men ikke med elektronisk lys.

Kikkerter af god kvalitet kan som nævnt ofte være dyre. Dog skal man huske at sammenholde kikkertens pris med den langsigtede investering købet udgør. Garantien på kikkerter gælder ofte fra 30 år til livstid.

Send evt.

Kommentarer

DryMate


VŠk med vandskvulp, oliespild fra kr. 149,-
______

Trigger Stick


Nem kvalitet fra
kr. 399,-

______

Bone Crusher


Smid saven vŠk.
______


Kun Dankort