Jagtbutikken

Checkliste

Indledning

Funktion

Materialer

Anvendelse

Skydetårn, skydeplatform og skydestiger

Red.

Checkliste

Hvad skal jeg have besluttet/vide før jeg går i forretningen ?

- Hvilke lovkrav skal jeg tage hensyn til ?
- Hvilket materiale skal det være ?
- Er der specielle terrænkrav ?
- Er mobilitet en faktor ?
- Hvor stort er dit rådighedsbeløb ?


Indledning
(til toppen)
Disse redskaber er reguleret af lovgivningen via jagtloven. Det er derfor nødvendigt, først at undersøge om det er lovligt at anvende disse, der hvor man jager. Jagtloven stiller meget specifikke krav til hvad man må og ikke må, så vil man benytte skydetårne, skydeplatforme eller skydestiger, skal man sætte sig nøje ind i, hvad der er tilladt på det pågældende sted. Man kan eksempelvis ikke stille et jagttårn op midt på en åben mark.

Derefter skal man finde ud af hvilken type redskab der passer bedst til det specifikke formål – altså om det skal være tårn, platform eller stige. Det afhænger utroligt meget af terrænet, men også økonomien kan have betydning, da kunstigt fremstillede platforme er væsentligt dyrere end hvis man selv fremstiller et af de materialer der findes på stedet. Eksemplevis af grantræer som lavet til rafter.

Funktion
(til toppen)
Formålet med disse redskaber er at komme op i en højde, hvor man har bedre overblik over området. Idet man er hævet over jorden er man også usynlig for vildtet, både hvad angår duft og synsfelt.

Hvad angår skydestiger, finder jagt ofte sted i områder med flere forskellige gode steder at placere stigen. Derfor er mobilitet her en væsentlig faktor, og mange skydestiger fremstilles i materialer der er nemme at transportere. Her gør rådighedsbeløb sig gældende, da de mobile stiger og platforme som nævnt kan være dyre.
Skydetårne og platforme er oftest stationære, og opsat i lysninger, langs gærer og andre oplagte steder som forbliver uændrede år efter år.

Materialer
(til toppen)
Valg af materialer har stor indflydelse på redskabernes mobilitet og holdbarhed. De typiske materialer der typisk bruges er træ, fældet i området eller købt i en trælast, eller metalstiger af forskellig art. Dog er der nu også kommet mobile jagtplatforme, fremstillet i lette materialer, som jægeren kan bære med sig under jagt.

Holdbarheden på materialerne er meget forskellig. Stiger i metal ruster, og træ er selvfølgelig ikke langtidsholdbart når det først er fældet. Derfor kræver det hvert år reparation og vedligeholdelse af disse redskaber før de tages i brug.

Anvendelse
(til toppen)
Ikke anvendt.

Send evt.

Kommentarer

DryMate


VŠk med vandskvulp, oliespild fra kr. 149,-
______

Trigger Stick


Nem kvalitet fra
kr. 399,-

______

Bone Crusher


Smid saven vŠk.
______


Kun Dankort